Så här bokar du rum

Rubrik
Fyll i rubriken på din sajt.

URL
Den fullständiga sökvägen till din sajt, inklusive http:// eller https://.

Sökord
Här fyller du in max 3st sökord för din sajt. Separera dessa med ", " Dessa sökord kommer även att bli länkar från din text i beskrivningen.

Beskrivning
Fyll i så mycket information du kan om din sajt, använd sökorden i texten. Dessa sökord kommer att bli länkar till din sajt från denna text.

Vi hoppas

Att detta är något som sökmotorerna kommer att gilla. Men det är endast tiden som vet det.